راهنمای خانواده

اطلاع رسانی کودک و خانواده با مشاوره تلفنی:9092301285

طرح سنجش مشکلات و توانمندی های یادگیری کودکان

  «ویژه ورودی های پایه های پیش ،اول و دوم ابتدایی» بر اساس تجربه سنجش کودکان در مقطع ابتدایی طی چند سال اخیر کودکانی که در زمینه های زیر با مشکلاتی مواجه هستند نه تنها در طول سال تحصیلی از همکلاسی های خود عقب می مانند،بلکه غالبا مشکلات را با خود به سالهای بعد انتقال […]

more... »

جمعه, آوریل 12 2013 » آموزش و یادگیری کودکان » No Comments